Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad, na jakich Lebopoll Logistics Sp. z.o.o. ul. Smolnicka 3, 44-153 Sośnicowice , jako administrator danych, przetwarza Państwa dane osobowe na stronie internetowej.

Zakres zastosowania

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przechowywania i przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej Spółki („Użytkownicy”) (odpowiednio: „Strona”). Dane osobowe Użytkownika są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony.

Korzystanie ze stron

Podczas korzystania ze Strony, Lebopoll Logistics Sp. z.o.o. może zbierać następujące dane Użytkownika: adres IP, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj używanej przeglądarki, typ systemu operacyjnego, preferencje językowe, dane nawigacyjne (w tym informacje o linkach, w które klika Użytkownik), informacje o preferencjach (np. odnośnie cookies lub działań marketingowych).

Analizy i badania

W przypadku korzystania ze Strony pewne dane mogą być zbierane na naszym serwerze w celach administracyjnych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Strony, tworzenia kopii zapasowych, marketingowych oraz poprawy jakości działania Strony.

Zabezpieczenie danych użytkowników

Lebopoll Logistics podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Lebopoll są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Lebopoll ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz zasadami i procedurami zarządzania.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Lebopoll Logistics Sp. z.o.o.  jako administratora danych: w celu marketingu usług, a także w celach administracyjnych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Strony, tworzenia kopii zapasowych, marketingowych oraz poprawy jakości działania Strony (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Lebopoll Logistics (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Lebopoll Logistics Sp. z.o.o. (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, realizację współpracy lub podjęcie niektórych działań .

Przekazywanie danych do innych podmiotów

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z  Lebopoll Logistics, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Lebopoll na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Lebopoll Logistics Sp. z.o.o., jako administratora danych osobowych, związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Informacje związane z odpowiedziami na zapytania, będą Państwu przesyłane do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Uprawnienia

W sytuacjach określonych w przepisach Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane przez Lebopoll Logistics Sp. z.o.o, mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Prawo sprzeciwu

W zakresie w jakim Lebopoll Logistics Sp. z.o.o. przetwarza Państwa dane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Niezależnie od powyższego, Użytkownikowi  przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Spółkę do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na Stronie www.lebopoll.com.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki Prywatności, o której Użytkownicy zostaną zawiadomieni poprzez informacje pojawiającą się na Stronie. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli Użytkownicy nie akceptują naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni zaprzestać korzystania ze Strony.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub jeżeli Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skorzystać z poniższych danych do kontaktu:

Dane kontaktowe Spółki:
Lebopoll Logistics Sp. z o.o.
ul. Smolnicka 3
44-153 Sośnicowice, Polska

z dopiskiem „Dane osobowe”
Adres e-mail: praca@lebopoll.com.pl