Dotacje PARP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Dotacja na kapitał obrotowy dla Lebopoll Logistics Sp. z o.o.

Cel projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Planowane efekty:
– Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.
– Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz dalszy jego rozwój.
– Wykonywanie wysokiej jakości usług transportowych na terenie kraju oraz Unii Europejskiej.

Wkład Funduszy Europejskich:
Podstawowymi źródłami finansowania Projektu są:
– wydatki kwalifikowalne w wysokości: 183 491.31 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.