Klauzula informacyjna

Mając na względzie poszanowanie Państwa prawa do ochrony danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; przed przystąpieniem do korespondencji w ramach formularza kontaktowego prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych i zapoznanie się z poniższą informacją.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Lebopoll Logistics Sp. z.o.o. z siedzibą w Sośnicowicach, ul. Smolnicka 3.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie i przedstawienie oferty spółki, bądź wykorzystane w procesie rekrutacji. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  • Państwa dane osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  • Posiadają Państwo dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie.
  • Pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować pod adres: Lebopoll Logistics Sp. z.o.o. ul. Smolnicka 3; 44-153 Sośnicowice, z dopiskiem „Dane osobowe” lub adresem e-mail: praca@lebopoll.com.pl