POLITYKA JAKOŚCI

 

             Priorytetowym celem Lebopoll Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Sośnicowicach jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu oraz spedycji.

 

              Dążeniem Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w zakresie Polityki Jakości wśród obecnych i potencjalnych klientów jest ugruntowanie mocnej pozycji na rynku, pewnego partnera handlowego dbającego o swoich Klientów. Wśród firm konkurencyjnych chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanego dostawcy usług.

 

            Utrzymanie odpowiedniej jakości świadczonych usług oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 pozwoli Prezesowi Zarządu kierować firmą w nowoczesny sposób, konkurować z firmami działającymi na rynku krajowym i międzynarodowym, pozwoli także spełniać wszystkie inne stawiane cele do realizacji.

  

            Naszym celem jest: 

 • osiąganie zadowolenia Klientów i zdobycie ich trwałego zaufania,
 • świadczenie usług wysokojakościowych, spełniających wymagania Klientów,
 • ciągłe umacnianie pozycji na rynku,
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
 • zwiększenie konkurencyjności,
 • zwiększenie wyniku finansowego

  

Założone cele osiągamy przez: 

 • spełnienie wymagań prawnych i innych wymagań,
 • sprawną i terminową realizację zamówień,
 • fachową i rzetelną obsługę i indywidualne podejście do każdego Klienta,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu,
 • poprawę organizacji pracy
 • badanie satysfakcji i poziomu zadowolenia Klientów

  

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Prezesa Zarządu i pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.